Makear piękno w tobie. Stoisko do wielokrotnego montażu – Tatjana Kobuszewska, TRK System

Makear piękno w tobie. Stoisko do wielokrotnego montażu – Tatjana Kobuszewska, TRK System

Stoisko Makear na rok 2018 było zmodyfikowaną wersją stoiska do wielokrotnego montażu z roku poprzedniego.stoisko wielokrotnego montażu, Makear piękno w tobie. Stoisko do wielokrotnego montażu – Tatjana Kobuszewska, TRK System

Wprowadzone zmiany nie są zbyt widoczne, lecz pozwoliły skrócić czas budowy i demontażu stoiska.

Jest to ważne, ponieważ na imprezach tego typu czasy montażu i demontażu są bardzo krótkie. Również jeszcze lepsze dostosowanie elementów stoiska do transportu niewielkimi furgonami poprawiło komfort pracy ekipy montażowej.

Oczywiście wszystko to nie zmniejszyło zalet marketingowych stoiska.

Projekt i nadzór: Tatjana Kobuszewska, TRK System.