TRK System

Stoisko targowe Eurogast by Trk System Tatjana Kobuszewska

Stoisko targowe Eurogast na targach

Eurogastro. Temat: mobilna gastronomia.trksystem.com-stoisko-targowe-eurogast-eurogast-0256

Zasłużona dla polskiego rynku sprzętu HoReCa firma Eurogast postanowiła zaprezentować dostępne rozwiązania i sprzęt dla małej gastronomii i streetfood. Stoisko targowe było najlepszym rozwiązaniem dla tej prezentacji. Hala targowa umożliwiała zaprezentowanie dużej części eksponowanego sprzętu w akcji.  Zwłaszcza że targi Eurogastro są najlepszą areną dla stoisk gastronomicznych. 

Stoisko targowe

Stoisko zostało zaaranżowane tak by zabudowy targowej było jak najmniej. A głównym głosem stoiska były sprzęt i całe punkty do przygotowania i sprzedaży street food. Do zadań TRK System należało takie rozmieszczenie eksponatów, by tworzyły logiczną całość. Wiadomym jest że żywność serwowana na ulicy i tuż przy niej dzieli się na słoną i słodką. Stoisko targowe rozplanowano tak, by wchodząc od jednej strony rozpoczynać podróż od słodkości i kończyć na słonych przekąskach. Lub odwrotnie.

Małe stoisko targowetrksystem.com-stoisko-targowe-eurogast-eurogast-0249

Zabudowa stoiska była ograniczona do niezbędnego minimum, tak by oddać głos prezentowanym urządzeniom. A urządzenia wymagają  zasilenia w prąd i niektóre w wodę. Dlatego zarezerwowaliśmy niezbędną moc i podłączenia wody i ścieków u organizatora targów. Stoiska targowe dla gastronomii zawsze potrzebują tych dwóch mediów w odpowiedniej ilości i biada projektantowi który tego nie uwzględni. My uwzględniliśmy to już na etapie projektu i zgłoszenia zapotrzebowania mocy. Atrakcją stoiska było to że praktycznie wszystkie urządzenia działały i serwowały street food. Naleśniki i hot-dogi, skrzydełka. Nieustający live cooking. Zapach jedzenia przyciągał wszystkich: głodnych i żądnych poczęstunku i żądnych zakupów by uatrakcyjnić ofertę swoich punktów małej gastronomii. I na koniec powstało pamiątkowe zdjęcie załogi Eurogastu.

A może chcesz takie stoisko ? Zadzwoń!  

Projekt, nadzór i wykonanie: Tatjana Kobuszewska i TRK System.

Eurogast trade fair booth at Eurogastro. Theme: mobile catering. Stand filled with necessary equipment, made by TRK System. The Eurogast company, well-deserved for the Polish HoReCa equipment market, decided to present available solutions and equipment for small catering and street food. The trade fair booth was the best solution for this presentation.  Especially since the Eurogastro fair is the best arena for catering stands.

The Stand

The stand was arranged so that the fair buildings were as little as possible. And the main voice of the stand was the equipment and whole points for preparing and selling street food. TRK System’s task was to arrange the exhibits in such a way that they formed a logical whole. It is known that food served on and just off the street is divided into salty and sweet. The market stand was laid out in such a way that, entering from one side, one begins the journey with sweet and ends with salty snacks. Or vice versa.

The booth set-up

The booth set-up was kept to a minimum so as to give voice to the devices on display. And the devices require electricity and some water supply. That’s why we reserved the necessary power and water and sewage connections with the fair organizer. Trade fair booths for catering always need these two utilities in sufficient quantity and woe to the designer who fails to take this into account. We took this into account already at the stage of design and notification of power requirements. The attraction of the stand was that practically all equipment worked and served street food. Pancakes and hot dogs, wings.

Constant live cooking

Constant live cooking. The smell of food attracted everyone: those hungry and eager for refreshments and those eager to shop to spice up their small food outlets. And finally, a commemorative photo of the Eurogast crew was created.  Designed, supervised and executed by Tatjana Kobuszewska and TRK System.

    Formularz kontaktowy

      Prosimy o pozostawienie danych kontaktowych, aby nasi pracownicy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie.